araazDecor

T

کمد دیواری مستر

. کمد دیواری مستر . خانه های قدیمی کمد های بزرگی داشتند که تقریبا جا برای همه چیز داشت، رختخواب، چمدانهای لباس، وسایل قدیمی و .. تا مدتها البته جایشان در خانه ها یا خالی بود یا انباری های داخلی خانه ها جای آنها را گرفته بود . کمد دیواری های مستر با طراحی درست […]