araazDecor

T

طراز بودن زیبایی درونی است

طراز بودن زیبایی درونی است. وقتی همه چیز طراز است، وجود آن احساس نمی شود. اما چشمها در امتداد مستقیم خطوط و لبه ها سر می خورند و این احساس درست را منتقل می کنند که همه چیز سر جای خود است.

درباره من

من هادی پورقاسمی هستم و اینجا استدیو طراحی طراز است.
ساختن و دوباره نو شدن رویای من است. با استفاده ی درست از تناسبات طراحی و بهره بردن از نهایت امکانات هر محیط، جریان زیباتری از فضای زندگیمان را میتوانیم تجربه کنیم.

ثبت سفارش

مراحل انجام کار بعد از ثبت سفارش

  • ثبت سفارش شما
  • تماس ما با شما
  • دریافت اطلاعات کلی سفارش
  • بازدید فضا، طراحی اولیه و  اعلام قیمت
  • توافق روی قیمت و تکمیل سفارش