araazDecor

T

خدمات و سرویسها

طراحی و اجرای فضای داخلی خانه یا محل کار ، طراحی  و اجرای آشپزخانه در سبک های متفاوت طراحی کمدهای دیواری و کلوز روم ها و انواع فضا سازی برای ورودی ها 

ثبت سفارش

مراحل انجام کار بعد از ثبت سفارش

  • ثبت سفارش شما
  • تماس ما با شما
  • دریافت اطلاعات کلی سفارش
  • بازدید فضا، طراحی اولیه و  اعلام قیمت
  • توافق روی قیمت و تکمیل سفارش