araazDecor

T

سه ترکیب رنگ برای کابینت آشپزخانه

کابینت و دکور آشپزخانه با ترکیب رنگ سبز و چوبی ایده خوبی برای یک تغییر اساسی در آشپزخانه است. درصدبالایی از افرادی که می خواهند کابینت های آشپزخانه خود را تغییر دهند رنگ سفید را  به عنوان رنگ پایه انتخاب می کنند. اما به کارگیری رنگهای دیگر میتواند روح تازه ای به این قسمت مهم خانه ببخشد. یکی از ترکیب های دلچسب و گرم  ترکیب سبز و چوبی است .

کابینت آشپزخانه ترکیب رنگ سبز چوبی

رنگ سبز و چوب مهمترین رنگهای طبیعت هستند و ترکیب این دو رنگ به آشپزخانه شما حس تازگی، طراوت و گرمی می بخشد.

برای شما ترکیب چوب با سبز، ترکیب چوب و طوسی و ترکیب هر سه  را کنار هم گذاشته ایم.

شما طرفدار کدام ترکیب هستید؟

آشپزخانه های گرم اهل خانه را کنار هم جمع می کند.