araazDecor

T

006

فضای داخلی شرکت

طراحی کمد ورودی برای دفتر معماری .

چند نمونه کار ارائه شد و در نهایت ترکیب مشکی و چوبی برای اجرا تائید شد.
کار طراز و دقیق به ثمر نشست و برای همین یک مقدار سایر قسمت های شرکت رو هم با این دو رنگ اجرا کردیم.

گالری تصاویر پروژه

تماس با من

من هادی پورقاسمی هستم
برای مشاوره ، بازدید و برآورد قیمت، تماس بگیرید

پروژه های طراحی و اجرای فضای داخلی

فضای داخلی شرکت
طراحی دکوراسیون اتاقهای خواب