araazDecor

T

یک قفسه‌ی کاملا به دردبخور

در آشپزخانه، قفسه‌های پایین کابینت بیشتر از آنکه دکوری باشند کاربردی هستند. این را از روی تجربه می‌گویم و راستش را بخواهید دلیل انتشار این پست همین بود که من یکی از همین قفسه های دوست داشتنی را داشتم و می‌خواهم مزایای استفاده از آن را با شما به اشتراک بگذارم.

shelf-cabinet-kitchen-lightcolor

با داشتن این قفسه:

  • ده ها با کمتر در روز در کابینت را باز و بسته می کنید.
  • جای مناسبی برای ظروفی که دائم از آنها استفاده می کنید پیدا می کنید
  • وجود ظروف و نقش و نگارشان در دیدرس فضای آشپزخانه حس مطبوعی به محیط می بخشد
  • سرعت جمع آوری  کانتر آشپزخانه به مراتب بالاتر می رود.
  • جای خوبی برای گذاشتن گلدانهای کوچک با ساقه های آویزان هستند که می‌توانند طراوت و تازگی را مهمان آشپزخانه شما کنند.
قفسه‌های پایین کابینت بیشتر از آنکه دکوری باشند کاربردی هستند.